Tijdwijs

Tijd is een wonderlijk fenomeen.
Het ene moment glipt door je vingers, het andere lijkt eeuwig te duren.
Hoe ga je wijs met tijd om.
In de klas en daarbuiten.
Een introductie
en een traject op maat.

Over tijdvreters, tijd winnen en tijd maken

Tijdgebrek blijkt telkens weer een belangrijk obstakel voor innovatie in het onderwijs.
We willen van alles, maar we hebben geen tijd.
Dat kan anders.
En wel op heel verschillende manieren en heel verschillende niveaus.

Introductie
Tijdens de introductiebijeenkomst zetten we de belangrijkste actuele ontwikkelingen op een rij: Van filosofische benadering tot puur praktische en concrete tips en strategieën.
Ook aandacht voor nieuwe initiatieven waarbij instrumenten en werkwijzen uit de Creatieve Industrie worden gebruikt.

Traject
Elk traject wordt op maat vastgesteld.
We brengen tijdvreters in kaart, onderzoeken stap voor stap waar tijd te winnen valt. Vaak een combinatie van stevig snoeien en kritisch keuzes maken.
Belangrijk is om eerst exact te analyseren waar de schoen wringt en dan samen verschillende oplossingen te ontwerpen, waarmee vervolgens geëxperimenteerd wordt. Daar blijkt uit wat voor dit team de meest effectieve oplossing is.
De instrumenten van Ontwerpend Leren en Design Thinking blijken hierin zeer effectief.
Zo maken we tijd voor wat we echt van wezenlijk belang vinden in ons onderwijs.

Ook de begeleiding is op maat.
In elke fase en voor elk onderdeel kunnen we de meest passende expertise inzetten waar en wanneer dat wenselijk is. Hierbij werken we samen met o.a. de mensen van Mediamoose.
Wil je tijd overhouden? Investeer dan tijd in Tijdwijs.